Sunday, October 15, 2023

Miksi eduskunta, valtioneuvosto ja presidentti ei ole aloittanut toimintaa ihmisoikeuksia kunnioittavassa hengessä ko. Ryssän perintäyhdistyksen Karjala takaisin tavoitteiden toteuttamiseksi?

#Europarlamenttiehdokas #SeppoLehto Seppo 61v uinnin jälkeen Tampere Maauimala poseerauskuva21
https://Seppo-Lehto-europarlamentaarikoksi.blogspot.com

Miksi eduskunta, valtioneuvosto ja presidentti ei ole aloittanut toimintaa ihmisoikeuksia kunnioittavassa hengessä ko. Ryssän perintäyhdistyksen Karjala takaisin tavoitteiden toteuttamiseksi?

Pertti Harvolan lausunto 9.8.2003 ULKOASIAINMINISTERIÖ puoltaa Putinin saattamista sotarikoksistaan kansainväliseen sotarikostuomioistuimeen

Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y. pj. Seppo Lehto

Aatteellisen kansainväliseen oikeudenmukaisuuteen ja kansainvälisten lakien noudattamiseen pyrkivän yhdistyksen säännöt:

1§ Nimi:
Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y.

Kotipaikka: Tampere

2§ Tarkoitus ja toiminta:

1) Vaadimme tunnettujen ja tiedettyjen ”neuvostopartisaanien” luovuttamista Suomeen
tuomioharkintaa varten epäillyistä sotarikoksistaan Suomea ja suomalaisia kohtaan.

2) Vaadimme Suomelta ryöstettyjen ns. sotakorvausten eli ryöstösaaliin
takaisinmaksatusta kaikkine pääomineen laillisine korkoineen, sekä miehitettyjen
alueidemme palautusta välittömästi ja siinä yhteydessä 14.10.1920 Tarton rauhansopimuksen uudelleen ratifioimista kaikkine artikloineen.

3) Vaadimme Moskovan alueen edustajilta eli Kremlin hallinnolta täysimittaista sotakorvausrahastojen synnyttämistä, siinä mittakaavassa kuin mitä Saksa ja
Itävalta ovat tehneet toisen maailmansodan jäljiltä.

4) Vaadimme Tsetsenian kansanmurhaan 1994-1996 ja vuodesta 1999 uudelleen käynnistetyn kansanmurhan ja joukkotuhon Moskovan Kremlin hallinnon vastuullisia
kuten esim. Vladimir Putinia Haagiin syytettäviksi samoilla perusteilla, kuin Slobodan Milosevicia esikuntineen. Viittaamme mm. Jelena Bonnerin
lausumiin Timo Hämäläisen artikkelissa ”SIVUSILMIN” HS:ssa 1.3.2001 s.B7: ”Jelena Bonner ja Venäjän demokratia”: ”Uuden Venäjän suurin turmio ja häpeä
ovat kaksi Tsetsenian sotaa ja Tsetsenian kansan tosiasiallinen kansanmurha”. Mahdollisuuksien mukaan pitää Tsetsenialle taata sen kansalliset rajat sen
mukaan mitä ne olivat ennen Stalinin hirmutöitä ja etnisiä karkoituksia 1940-luvulla, sekä korvauksia ko. silloisista ihmisoikeusrikoksista nykyiseltä Moskovan
oblastin eli alueen Kremlin hallinnolta vähintään samassa mittakaavassa, kuin Saksa on maksanut Kolmannen Valtakunnan vainokohteille ja heidän omaisilleen.

5) Kremlin hallinnoimat ulkomaiset rahavarat ja sijoitukset vaadimme jäädytettäviksi, kunnes sitova poliittinen ja juridisesti pätevä sopimus on tehty korvausrahastosta eri kansallisuuksien hyväksi vastaavallalailla, kuten ns. Kolmannen Valtakunnan
ajan pakkotyöläisille v. 1999. Neuvosto-Venäjän perikunta ei ole maksanut vielä mitään sotarikoksistaan ja miehityksistään, vaan on päätynyt tekemään uusia Tsetseniassa.

6) Kulttuuriperinnön vaaliminen tuleville sukupolville kokonaisessa ja ehyessä Suomessa, samoin kuin muillakin Kremlin rikoksista kärsineillä kohteilla ja
kansoilla ilman leninismi-stalinismin ja isovenäläisyyden rikosten hyväksyntää ja miehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestänee kokouksia, näyttelyitä, juhlia, koulutus-, ohjelma- ja keskustelutilaisuuksia, sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää aiheesta tietopuolista opetusta, tutkimustoimintaa, sekä
järjestää jäsenilleen matkoja ja kulttuuritilaisuuksia eri puolille maailmaa
vastaavista ongelmista kärsiviin kohteisiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen matkoja sorrettujen ja miehitettyjen kansallisuuksien ja kansojen alueille, myyjäisiä, arpajaisia,
rahankeräyksiä, huvitilaisuuksia, bingoa ja raha-arpajaisia asianmukaiset luvat saatuaan, harjoittaa toimintaa tukevaa julkaisu-, kustannus-,
grilli-, kioski-, kahvila-, ravintola- ja klubitoimintaa kutakin yhdessä liikepaikassa, sekä sellaista elinkeinoa, mikä liittyy välittömästi
yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä hallituksen hyväksymät Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa, sekä rekisteröidyt yhdistykset, jotka täyttävät yhdistyslain 10 pykälän 2 momentissa mainitut
vaatimukset. Hallitus voi yhdistyslain 14 pykälässä mainituin perustein erottaa jäsenen. Liittymis- ja vapaaehtoisesta jäsenmaksusta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa vuosittain. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan
hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen puheenjohtajana edelleen eurovaaliehdokkaanne Seppo Lehto

#Europarlamenttiehdokas #SeppoLehto Seppo 61v uinnin jälkeen Tampere Maauimala poseerauskuva28-----------

Yhdymme Ukrainan presidentti Zelenskyn tavoitteisiin rauhanehdoiksi moskovan oblastin kanssa:

 ZELENSKYIN selkeässä rauhansuunnitelmassa on 10 yksinkertaistettua kohtaa:

1) Säteily- ja ydinturvallisuus. Millään valtiolla ei ole oikeutta kiristää muita ydinsodalla. Venäjän on vedettävä joukkonsa Ukrainan Zaporižžjan ydinvoimalan (ZNPP) alueelta, sallittava voimalan käyttö ja virransyöttö Ukrainan kantaverkkoon. Atomienergiajärjestö IAEA:n pitää päästä valvomaan aluetta.

2) Ruokaturvallisuus. Venäjän on sallittava Ukrainan viljan ja muiden tuotteiden vienti muun muassa Afrikkaan ja Aasiaan.

3) Energiaturvallisuus. Venäjä on tuhonnut Ukrainan hiili-, vesivoima- ja muuta energiatuotantoa, ja länsimaiden on tuettava energiainfran jälleenrakentamista. Muun maailman on asetettava pakotteita Venäjän energiaviennille, jotta sillä ei enää rahoitettaisi sotimista.

4) Kaikkien sotavankien ja miehitetyiltä alueilta pakkosiirrettyjen ihmisten vapauttaminen. Venäjälle on viety arviolta jopa 20000 lasta. Ukraina palauttaisi samalla kaikki venäläiset vankinsa.

5) Ukrainan rajojen ja itsemääräämisoikeuden palauttaminen YK:n peruskirjan mukaisesti.

6) Vetäytyminen: Venäjän on lopetettava sotatoimet ja poistettava joukkonsa Ukrainan valtion alueelta. Ilman tätä pysyvää rauhaa ei voi saavuttaa.

7) Oikeus. Moskovan sotarikollinen oblasti siirtomaavalta on asetettava vastuuseen sotarikoksistaan sekä saatava taloudellisesti korvaamaan aiheuttamansa tuhot.

8) Ympäristön välitön suojaaminen. Venäjä on aiheuttanut käsittämätöntä tuhoa luonnolle ja eläimille muun muassa miinoitetuilla, poltetuilla niityillä ja metsillä, saastuneilla vesialueilla – ekosysteemit ovat tärveltyneet vuosikymmeniksi.

9) Eskalaation estäminen. Ukraina ei ole minkään liittouman jäsen eikä Budapestin sopimus taannut Ukrainan turvallisuutta. Niinpä Venäjän hyökkäyksen ja sodan päättymisen jälkeen on luotava järjestely, joka takaa, ettei Venäjän hyökkäys toistu.

10) Virallinen rauhansopimus. Sotatoimet voivat päättyä ja eri aselepotoimia voidaan tehdä. Lopullisen varmuuden takia osapuolten pitää allekirjoittaa sodan päättävä virallinen sopimusasiakirja.

LUETTELO on edelleenkin selkeä ja monipuolinen, sodan nykytilanteeseenkin toimiva.

Vaikea olisi lähteä poistamaan tai kyseenalaistamaan tuosta mitään kohtaa jotenkin kohtuuttomana toiveena. Lisää yksityiskohtia toki voidaan joka kohtaan ladella korkoineen.
--------
----------------

Friday, October 14, 2022

Miehitetyt alueet takaisinSuomeenUkraina SeppoLehto @mielenosoitus Vastataan @emilkastehelmi Nämä #tuplastandardit näkyvät myös vaikenemisena Suomen aluepalautusten oikeusperustasta vaikenemisena?

 
Jo 1995 eduskuntavaaleissa Seppo Lehto keräsi aluepalautuksille huomiota ilman puoluerahoituksia

-----------


Nämä #tuplastandardit näkyvät myös vaikenemisena Suomen aluepalautusten oikeusperustasta vaikenemisena? Tartonrauha.blogspot.com #Suomen 1 #valtiosopimus Ryssän kanssa 14.10.1920 Olisi hyvä aika sitäkin muistaa. Ne rajat talvisotaan asti. #SeppoLehto historioitsija
-----------

Twitterissä oheiseen tapaan muistuttelen asiasta ;) Yllä ja alla tekstiversio ilman twittersuomuja:

Miehitetyt alueet takaisinSuomeenUkraina SeppoLehto @mielenosoitus Vastataan @emilkastehelmi Nämä #tuplastandardit näkyvät myös vaikenemisena Suomen aluepalautusten oikeusperustasta vaikenemisena? https:// Tartonrauha.blogspot.com #Suomen 1 #valtiosopimus Ryssän kanssa 14.10.1920 Olisi hyvä aika sitäkin muistaa. Ne rajat olivat talvisotaan asti. #SeppoLehto historioitsija 

Aluepalautukset hallitusohjelmiin

Edukuntavaaliehdokas aluepalauttaja Seppo Lehto Pirkanmaa ---------------- 
 -------------------------------------------------------

Wednesday, October 14, 2020

100 vuotta kokonaisen miehittämättömän Suomen rajasopimuksesta neuvosto-Ryssän kanssa 14.10.2020 Tartossa

100 vuotta kokonaisen miehittämättömän Suomen rajasopimuksesta neuvosto-Ryssän kanssa 14.10.2020 Tartossa on sivuutettu kokonaan tämän päivän uutisoinneista


Mutta me vaadimme: Suomen oikeutetut aluesaannot korkoineen takaisin Suomelle


Historioitsija tamperelainen itsenäisyytemme alun muistaja ja oikean historian muistava muistuttaja kuntavaaliehdokas Tampere 2021 

https://Kuntavaaliehdokas-Tampere.blogspot.comHuk Seppo Lehto Tampere

---------------------------


------------------------

https://tartonrauha.blogspot.com/

-----------------

Monday, October 14, 2019

Itsenäisen Suomen rajoissa annettiin paljon periksi jo Tarton rauhassa 14.10.1920 Kansanäänestyksin Suomeen halunneet Repola ja Porajärvi luovutettiin ja vastineeksi saatiin Petsamo, mikä olisi pitänyt saada jo aiemmin Karjalan kannaksen alueluovutuksesta Pietarin hyväksi

Itsenäisen Suomen rajoissa annettiin paljon periksi jo Tarton rauhassa 14.10.1920 Kansanäänestyksin Suomeen halunneet Repola ja Porajärvi luovutettiin ja vastineeksi saatiin Petsamo, mikä olisi pitänyt saada jo aiemmin Karjalan kannaksen alueluovutuksesta Pietarin hyväksi

Kuola, Viena, Aunus ja Inkerinmaa voisi olla kattamassa miehittäjä-Ryssän sotarikoksia aluepalautusten lisäksi 

https://keskustelu-ryssasta-jatkukoon.blogspot.com

Tarton rauhan muistopäivä vuosittain 14.10.1920 solmitun neuvosto-Venäjän ja Suomen välillä

-----------------
Historioitsija Seppo Lehto Tampereen valkoinen yliopisto ilman punikkivalheita
--------
https://tartonrauha.blogspot.com/
-----------

Monday, October 08, 2018

Maailmanlaajuiset miehittäjä-Ryssän vastaiset pakotteet voimaan aluepalautusten kera Suomelle Virolle Latvialle Liettualle Puolalle Saksalle Ukrainalle Georgialle Japanille etc

Kuola, Viena, Aunus ja Inkerinmaa voisi olla kattamassa miehittäjä-Ryssän sotarikoksia aluepalautusten lisäksi https://keskustelu-ryssasta-jatkukoon.blogspot.com

Miehitttäjä-Ryssän edustaja putin on käynyt hakemassa hieman silikonia naamaansa jotta ei näytä yhtä nälkäiseltä kuin näissä pidätyskuvissaan


Maailmanlaajuiset miehittäjä-Ryssän vastaiset pakotteet voimaan aluepalautusten kera Suomelle Virolle Latvialle Liettualle Puolalle Saksalle Ukrainalle Georgialle Japanille etc


Maailmanlaajuiset miehittäjä-Ryssän vastaiset pakotteet voimaan aluepalautusten kera:

Suomi suomalaisille ja tamperelainen humanisti historioitsija eduskuntavaaliehdokas Seppo Lehto eduskuntaan 2019


----------------------------------------

Suomen ensimmäinen valtiollinen rajasopimus moskovan oblastin kansa 14.10.1920 mikä solmittiin vapaussodan 1918 päätteeksi, jolla sota katsottiin loppuneeksi.

---------------------------

Katso lisää oheisesta alta ja liity mukaan vaatijoiden joukkoon:


----------Saturday, October 14, 2017

14.10.1920 Tarton rauhan vuosipäivänä ei taaskaan liputettu ensimmäistä rajasopimustamme miehittäjä-Ryssän kanssa vaan vaiettiin julkisuudessa aluemiehityksistämme14.10.1920 Tarton rauhan vuosipäivänä ei taaskaan liputettu ensimmäistä rajasopimustamme miehittäjä-Ryssän kanssa vaan vaiettiin julkisuudessa aluemiehityksistämme


Seppo Lehto Tampere

Sinimusta Viheroikeisto vaalilista Tampereen yliopistovaaleissa marraskuulla 2017

Merkittävin miehittäjä-Ryssää ja miehitystämme kritisoiva ja aluepalautuksia esittänyt aluepalautusjärjestö: -> Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y. = Наши цели, принятые отдельным заявлением Министерства иностранных дел: Наименование общества 
----------------------------------------------------------------------

Suomen Korvatunturin miehitykseen kyllästynyt Suomen Joulupukki tuomitsee alueidemme miehityksen, samoin kuin imperialistisen Ryssän imperilismin sotatoimet Georgiaa, Ukrainaa, Syyriaa vastaan. Alueriistot palautettava korkoineen Suomesta Japaniin kaikille riiston kohteiksi joutuneille mukaanlukien Joulupukin Korvatunturihttps://tartonrauha.blogspot.fi

Friday, October 14, 2016

Tänään 14.10.2016 on 96 vuotta Suomen ensimmäisestä rauhansopimuksesta ja rajasopimuksesta Ryssän kanssa Tartossa 14.10.1920 http://tartonrauha.blogspot.fi miehittäjä-Ryssän matuinvaasio alueillamme jatkuu edelleen ja kansa jupisee vasta muutamasta ählystä ymv:sta

Tänään 14.10.2016 on 96 vuotta Suomen ensimmäisestä rauhansopimuksesta ja rajasopimuksesta Ryssän kanssa Tartossa 14.10.1920 


http://tartonrauha.blogspot.fi miehittäjä-Ryssän matuinvaasio alueillamme jatkuu edelleen ja kansa jupisee vasta muutamasta ählystä ymv:sta

Seppo Lehto historioitsija


Merkittävin miehittäjä-Ryssää ja miehitystämme kritisoiva ja aluepalautuksia esittänyt aluepalautusjärjestö: -> Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y. = Наши цели, принятые отдельным заявлением Министерства иностранных дел: Наименование общества 

----------------------------------------------------------------------

Suomen Korvatunturin miehitykseen kyllästynyt Suomen Joulupukki tuomitsee alueidemme miehityksen, samoin kuin imperialistisen Ryssän imperilismin sotatoimet Georgiaa, Ukrainaa, Syyriaa vastaan. Alueriistot palautettava korkoineen Suomesta Japaniin kaikille riiston kohteiksi joutuneille mukaanlukien Joulupukin KorvatunturiTuesday, October 14, 2014

Tarton rauha 14.10.1920 Tarton rauhansopimus 14.10.1920 ensimmäinen valtiollinen rajasopimuksemme Seppo Lehto = Oikea aktivisti, eikä mikään eduskunnan myöntämillä komuavustusrahoilla turkisliikkeitä ja kettutarhoja tuhoava nenärengastettu vihulainen. Meidän on huomioitava jatkossa paremmin kuin miten Tarja Halonen huomioi maamme miehityksen ja vaadittava miehitettyjen alueidemme palautusta, eikä tyydyttävä toistamaan edeltäjiensä ryssäläisiä valheita ja perättömiä väittämiä alueloukkauksemme hyväksyen

Tarton rauha 14.10.1920 Tarton rauhansopimus 14.10.1920 ensimmäinen valtiollinen rajasopimuksemme Seppo Lehto = Oikea aktivisti, eikä mikään eduskunnan myöntämillä komuavustusrahoilla turkisliikkeitä ja kettutarhoja tuhoava nenärengastettu vihulainen. Meidän on huomioitava jatkossa paremmin kuin miten Tarja Halonen huomioi maamme miehityksen ja vaadittava miehitettyjen alueidemme palautusta, eikä tyydyttävä toistamaan edeltäjiensä ryssäläisiä valheita ja perättömiä väittämiä alueloukkauksemme hyväksyen

Merkittävimmällä miehittäjä-Ryssää ja miehitystämme kritisoivalla ja aluepalautuksia esittäneellä aluepalautusjärjestön: Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y. = Наши цели, принятые отдельным заявлением Министерства иностранных дел: Наименование общества sivuilla lisää miehitysasiaamme 

Seppo Lehto Tampere
---------------------------

http://tartonrauha.blogspot.fi/

--------------------------------

Monday, October 14, 2013

Koko kansa heilaamaan eduskuntaan ja eduskuntatalon portaille Tarton rauhan muistopäivinä 14.10.1920 ja vaatimaan miehitettyjen alueiden palauttamistamme miehittäjä-Ryssältä

Koko kansa heilaamaan eduskuntaan ja eduskuntatalon portaille Tarton rauhan muistopäivinä 14.10.1920 ja vaatimaan miehitettyjen alueiden palauttamistamme miehittäjä-Ryssältä

Sama juttu puolustusvoimain lippujuhlapäivinä 4.6 joka vuosi kunnes alueemme on palautettu: http://puolustusvoimain-lippujuhla.blogspot.fi/

Tarton rauhan rauhan rajat takaisin ja stalinistit eero heinäluomasta alkaen ulos eduskunnasta ja ikuinen porttikielto mokomille kommarivalheiden kylväjille

Seppo Lehto Suomi suomalaisille ja miehitetyt alueemme takaisin!-------------------------------------------------------------

http://tartonrauha.blogspot.fi/

--------------------------------------------------------------------------