Sunday, October 15, 2023

Miksi eduskunta, valtioneuvosto ja presidentti ei ole aloittanut toimintaa ihmisoikeuksia kunnioittavassa hengessä ko. Ryssän perintäyhdistyksen Karjala takaisin tavoitteiden toteuttamiseksi?

#Europarlamenttiehdokas #SeppoLehto Seppo 61v uinnin jälkeen Tampere Maauimala poseerauskuva21
https://Seppo-Lehto-europarlamentaarikoksi.blogspot.com

Miksi eduskunta, valtioneuvosto ja presidentti ei ole aloittanut toimintaa ihmisoikeuksia kunnioittavassa hengessä ko. Ryssän perintäyhdistyksen Karjala takaisin tavoitteiden toteuttamiseksi?

Pertti Harvolan lausunto 9.8.2003 ULKOASIAINMINISTERIÖ puoltaa Putinin saattamista sotarikoksistaan kansainväliseen sotarikostuomioistuimeen

Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y. pj. Seppo Lehto

Aatteellisen kansainväliseen oikeudenmukaisuuteen ja kansainvälisten lakien noudattamiseen pyrkivän yhdistyksen säännöt:

1§ Nimi:
Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y.

Kotipaikka: Tampere

2§ Tarkoitus ja toiminta:

1) Vaadimme tunnettujen ja tiedettyjen ”neuvostopartisaanien” luovuttamista Suomeen
tuomioharkintaa varten epäillyistä sotarikoksistaan Suomea ja suomalaisia kohtaan.

2) Vaadimme Suomelta ryöstettyjen ns. sotakorvausten eli ryöstösaaliin
takaisinmaksatusta kaikkine pääomineen laillisine korkoineen, sekä miehitettyjen
alueidemme palautusta välittömästi ja siinä yhteydessä 14.10.1920 Tarton rauhansopimuksen uudelleen ratifioimista kaikkine artikloineen.

3) Vaadimme Moskovan alueen edustajilta eli Kremlin hallinnolta täysimittaista sotakorvausrahastojen synnyttämistä, siinä mittakaavassa kuin mitä Saksa ja
Itävalta ovat tehneet toisen maailmansodan jäljiltä.

4) Vaadimme Tsetsenian kansanmurhaan 1994-1996 ja vuodesta 1999 uudelleen käynnistetyn kansanmurhan ja joukkotuhon Moskovan Kremlin hallinnon vastuullisia
kuten esim. Vladimir Putinia Haagiin syytettäviksi samoilla perusteilla, kuin Slobodan Milosevicia esikuntineen. Viittaamme mm. Jelena Bonnerin
lausumiin Timo Hämäläisen artikkelissa ”SIVUSILMIN” HS:ssa 1.3.2001 s.B7: ”Jelena Bonner ja Venäjän demokratia”: ”Uuden Venäjän suurin turmio ja häpeä
ovat kaksi Tsetsenian sotaa ja Tsetsenian kansan tosiasiallinen kansanmurha”. Mahdollisuuksien mukaan pitää Tsetsenialle taata sen kansalliset rajat sen
mukaan mitä ne olivat ennen Stalinin hirmutöitä ja etnisiä karkoituksia 1940-luvulla, sekä korvauksia ko. silloisista ihmisoikeusrikoksista nykyiseltä Moskovan
oblastin eli alueen Kremlin hallinnolta vähintään samassa mittakaavassa, kuin Saksa on maksanut Kolmannen Valtakunnan vainokohteille ja heidän omaisilleen.

5) Kremlin hallinnoimat ulkomaiset rahavarat ja sijoitukset vaadimme jäädytettäviksi, kunnes sitova poliittinen ja juridisesti pätevä sopimus on tehty korvausrahastosta eri kansallisuuksien hyväksi vastaavallalailla, kuten ns. Kolmannen Valtakunnan
ajan pakkotyöläisille v. 1999. Neuvosto-Venäjän perikunta ei ole maksanut vielä mitään sotarikoksistaan ja miehityksistään, vaan on päätynyt tekemään uusia Tsetseniassa.

6) Kulttuuriperinnön vaaliminen tuleville sukupolville kokonaisessa ja ehyessä Suomessa, samoin kuin muillakin Kremlin rikoksista kärsineillä kohteilla ja
kansoilla ilman leninismi-stalinismin ja isovenäläisyyden rikosten hyväksyntää ja miehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestänee kokouksia, näyttelyitä, juhlia, koulutus-, ohjelma- ja keskustelutilaisuuksia, sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää aiheesta tietopuolista opetusta, tutkimustoimintaa, sekä
järjestää jäsenilleen matkoja ja kulttuuritilaisuuksia eri puolille maailmaa
vastaavista ongelmista kärsiviin kohteisiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen matkoja sorrettujen ja miehitettyjen kansallisuuksien ja kansojen alueille, myyjäisiä, arpajaisia,
rahankeräyksiä, huvitilaisuuksia, bingoa ja raha-arpajaisia asianmukaiset luvat saatuaan, harjoittaa toimintaa tukevaa julkaisu-, kustannus-,
grilli-, kioski-, kahvila-, ravintola- ja klubitoimintaa kutakin yhdessä liikepaikassa, sekä sellaista elinkeinoa, mikä liittyy välittömästi
yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä hallituksen hyväksymät Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa, sekä rekisteröidyt yhdistykset, jotka täyttävät yhdistyslain 10 pykälän 2 momentissa mainitut
vaatimukset. Hallitus voi yhdistyslain 14 pykälässä mainituin perustein erottaa jäsenen. Liittymis- ja vapaaehtoisesta jäsenmaksusta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa vuosittain. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan
hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen puheenjohtajana edelleen eurovaaliehdokkaanne Seppo Lehto

#Europarlamenttiehdokas #SeppoLehto Seppo 61v uinnin jälkeen Tampere Maauimala poseerauskuva28-----------

Yhdymme Ukrainan presidentti Zelenskyn tavoitteisiin rauhanehdoiksi moskovan oblastin kanssa:

 ZELENSKYIN selkeässä rauhansuunnitelmassa on 10 yksinkertaistettua kohtaa:

1) Säteily- ja ydinturvallisuus. Millään valtiolla ei ole oikeutta kiristää muita ydinsodalla. Venäjän on vedettävä joukkonsa Ukrainan Zaporižžjan ydinvoimalan (ZNPP) alueelta, sallittava voimalan käyttö ja virransyöttö Ukrainan kantaverkkoon. Atomienergiajärjestö IAEA:n pitää päästä valvomaan aluetta.

2) Ruokaturvallisuus. Venäjän on sallittava Ukrainan viljan ja muiden tuotteiden vienti muun muassa Afrikkaan ja Aasiaan.

3) Energiaturvallisuus. Venäjä on tuhonnut Ukrainan hiili-, vesivoima- ja muuta energiatuotantoa, ja länsimaiden on tuettava energiainfran jälleenrakentamista. Muun maailman on asetettava pakotteita Venäjän energiaviennille, jotta sillä ei enää rahoitettaisi sotimista.

4) Kaikkien sotavankien ja miehitetyiltä alueilta pakkosiirrettyjen ihmisten vapauttaminen. Venäjälle on viety arviolta jopa 20000 lasta. Ukraina palauttaisi samalla kaikki venäläiset vankinsa.

5) Ukrainan rajojen ja itsemääräämisoikeuden palauttaminen YK:n peruskirjan mukaisesti.

6) Vetäytyminen: Venäjän on lopetettava sotatoimet ja poistettava joukkonsa Ukrainan valtion alueelta. Ilman tätä pysyvää rauhaa ei voi saavuttaa.

7) Oikeus. Moskovan sotarikollinen oblasti siirtomaavalta on asetettava vastuuseen sotarikoksistaan sekä saatava taloudellisesti korvaamaan aiheuttamansa tuhot.

8) Ympäristön välitön suojaaminen. Venäjä on aiheuttanut käsittämätöntä tuhoa luonnolle ja eläimille muun muassa miinoitetuilla, poltetuilla niityillä ja metsillä, saastuneilla vesialueilla – ekosysteemit ovat tärveltyneet vuosikymmeniksi.

9) Eskalaation estäminen. Ukraina ei ole minkään liittouman jäsen eikä Budapestin sopimus taannut Ukrainan turvallisuutta. Niinpä Venäjän hyökkäyksen ja sodan päättymisen jälkeen on luotava järjestely, joka takaa, ettei Venäjän hyökkäys toistu.

10) Virallinen rauhansopimus. Sotatoimet voivat päättyä ja eri aselepotoimia voidaan tehdä. Lopullisen varmuuden takia osapuolten pitää allekirjoittaa sodan päättävä virallinen sopimusasiakirja.

LUETTELO on edelleenkin selkeä ja monipuolinen, sodan nykytilanteeseenkin toimiva.

Vaikea olisi lähteä poistamaan tai kyseenalaistamaan tuosta mitään kohtaa jotenkin kohtuuttomana toiveena. Lisää yksityiskohtia toki voidaan joka kohtaan ladella korkoineen.
--------
----------------

No comments: